Veebilehe privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika ja andmete töötlemine

Käesolev dokument annab ülevaate Allium UPI OÜ poolt veebilehe külastajate andmete töötlemise põhimõtete kohta.

Mis on isikuandmed ja milliseid andmeid veebilehel töödeldakse?

Isikuandmed on ükskõik millised andmed, mis võimaldavad füüsilise isiku tuvastamist. Üldjuhul veebileht ei kogu ega töötle isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid. Veebileht töötleb ainult veebilehe külastamisega seotud andmeid, mida ei ole võimalik seostada kindla füüsilise isikuga (edaspidi andmed).

Töödeldakse füüsilise isiku poolt veebilehe kaudu tellimuse esitamisel sisestatud andmeid (tellija ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber).

Veebilehel kogutakse järgnevaid andmeid:

–          Veebilehe külastamist puudutavad isikustamata tehnilised/statistilised andmed.
–          Tehnilised ja statistilised andmed, mida veebileht kogub piirduvad veebilehe külastaja poolt kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja, tarkvaraversiooni ja operatsioonisüsteemi tüübi tuvastamisega; samuti külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) fikseerimisega.
–          IP-aadresse ei käsitleta üldjuhul isiku tuvastamist võimaldava  teabena vaid isikustamata statistika tegemist võimaldava infona.
–          Füüsilise isiku poolt veebilehe kaudu tellimuse esitamisel sisestatud andmeid (tellija ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress, telefoninumber).

Millisel eesmärgil andmeid kogutakse?

–          Andmeid kogutakse veebilehe külastamise, lehel viibimise aja jm statistiliste näitajate kohta, et selle põhjal veebilehte parendada ja külastajatele mugavamaks muuta, samuti selleks, et teha andmete alusel andmete analüüsi ja statistikat.
–          Tellijale tasuta glükomeetri saatmiseks.

Millised on andmete säilitamise tähtajad?

–          Isikustamata tehnilisi ja statistilisi veebilehel kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.
–          Isikustatud andmeid tellijale tasuta glükomeetri saatmiseks säilitatakse 1 kalendrikuu.

Kellele me kogutud andmeid edastame?

–          Allium UPI OÜ poolt hallatava veebilehe kaudu kogutud andmeid edastame Apotheka frantsiisisüsteemis tegutsevatele iseseisvatele apteegiteenuse osutajatele pakkide väljastamisel, kui tellija soovib paki kätte saada Apotheka apteegist.
–          Andmeid võib edastada ka Allium UPI kontsernisisestele ettevõtetele või IT-teenuse osutajatele veebilehe statistika tegemiseks või veebilehel toimunud väär- või kuritarvituste uurimiseks. Kui sellise viimati nimetatud uurimise tulemusena on vajalik tuvastada konkreetne IP – aadress ja persoon, kes vastavalt aadressilt on veebilehte külastanud, toimub isikuandmete töötlemine veebilehe haldaja ja vastutava töötleja (Allium UPI OÜ) õigutatud huvi alusel.
–          Kasutajate tuvastamist võimaldavaid IP-aadresse väljastatakse asutustele või isikutele, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja), sh Andmekaitse Inspektsioon.

Millised on Teie õigused seoses veebilehel andmete kogumisega?

Füüsilisel isikul, kellele teadaolevalt on veebilehel töödeldavateks andmeteks ka isikuandmed (konkreetse isikuga seostatavad andmed), on õigus oma andmetega tutvuda, nõuda ebaõigete andmete parandamist ja taotleda andmete töötlemise lõpetamist, pöördudes vastava taotlusega alltoodud kontaktidel. Isikustamata andmete osas andmete edastajal eelnimetatud õiguseid ei ole.

Andmete vastutava töötleja kontaktandmed

Veebilehe külastajal on õigus pöörduda andmete vastutava töötleja, Allium UPI OÜ, poole tema isikuandmete töötlemisega seonduvates küsimustes telefonil 650 1901 või e-posti aadressil: [email protected].

Eraisikust kasutajad võivad pöörduda isikuandmete töötlemisega seonduvate taotluste ja küsimustega andmekaitsespetsialisti poole e-post: [email protected].

Andmete töötlemise üldpõhimõtted

–          Veebilehel kogutud andmetele on ligipääs ainult veebilehe haldajale ja seda administreerivatele isikutele. Veebilehe haldaja nõusolekul on ligipääs võimalik ka isikutele, kellele andmete edastamine on vastavalt käesolevatele tingimusele lubatud.

Privaatsuspoliitika muudatused

–          Allium UPI OÜ poolt hallatavat veebilehte kasutades eeldame, et olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning veebilehe kasutamist jätkates eeldame, et nõustute tingimustega.
–          Privaatsuspoliitika tingimusi võib igal ajal muuta. Kehtivad tingimused on kättesaadavad veebilehel.
–          Tingimused on viimati uuendatud 04. oktoobril 2023. a.